MEDISCREEN SDN BHD

#
#

Pengenalan Mediscreen Company

MediScreen Sdn Bhd adalah syarikat yang menguruskan Skim MAKSAK Medic Care dengan kerjasama MAKSAK (Majlis Kebajikan Dan Sukan Angota-Anggota Kerajaan Malaysia). Mediscreen telah berkecimpung di dalam bidang ini semenjak tahun 1994 dan merupakan syarikat yang pertama mengendalikan skim yang sedemikian.
Mediscreen juga merupakan MCO yang pertama yang mendapat kelulusan daripada Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) bagi pemotongan gaji untuk kemudahan kakitangan kerajaan yang menyertai skim ini.
Skim MAKSAK Medic Care ini telah dilancarkan berkuatkuasa daripada 30 Oktober 2004. Skim ini memberi perlindungan 24 jam dan komprehensif yang meliputi kemudahan hospital, perubatan dan pembedahan di hospital.
Skim MAKSAK Medic Care ini telah direka khas serta unik kepada kakitangan kerajaan di seluruh negara yang telah menjadi ahli MAKSAK. Dengan penyertaan kakitangan kerajaan di bawah skim ini, mereka mendapat kemudahan yang telah ditawarkan kepada mereka berdasarkan manfaat-manfaat yang telah dinyatakan di dalam skim ini.
Dengan kerjasama daripada ini Skim MAKSAK Medic Care dapat diperluaskan lagi ke seluruh negara dan merupakan skim yang mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada kakitangan kerajaan itu sendiri.
Antara perkhidmatan yang diberikan oleh pihak Mediscreen kepada ahli skim ini adalah seperti;

  • Menguruskan kemasukan ahli ke hospital panel
  • Menyediakan kad keahlian
  • Perkhidmatan pelanggan 24 jam
#
#

Maksak Medic Care

Kad Keahlian Maksak Medic Care (Skim Keluarga)

Kad keahlian Maksak Medic Care merupakan kad kemasukkan ke Hospital bagi Skim Keluarga meliputi:

  • Pemegang Kad (Principal)
  • Suami atau Isteri pemegang kad (Spouse)
  • Anak-anak yang berumur 1 tahun hingga 18 tahun manakala bagi yang berumur 19 tahun hingga 23 tahun perlulah mematuhi syarat berikut (Masih belajar dan belum berkahwin) (Dependent)

Kad Keahlian Maksak Medic Care (Skim Individu)

Kad keahlian Maksak Medic Care merupakan kad kemasukkan ke Hospital bagi Skim Individu meliputi:

  • Pemegang Kad (Principal)
#